Kad ideš u selo, vladaj se kao seljaci.


kad-ide-u-selo-vladaj-se-kao-seljaci
japanska poslovicakadideselovladajsekaoseljacikad idešideš uu selovladaj sese kaokao seljacikad ideš uideš u selovladaj se kaose kao seljacikad ideš u selovladaj se kao seljaci

Nije važno koliko sporo ideš ukoliko ne staneš. -Konfučije
nije-vano-koliko-sporo-ide-ukoliko-ne-stane
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo
Kad jednom priviknemo svoju savjest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savjest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo