Kad jedeš semenke i naletiš na jednu gorku posle nje par sledećih nemaju nikakav ukus. Tako je nekako i u ljubavi.


kad-jede-semenke-i-naleti-na-jednu-gorku-posle-nje-sledeih-nemaju-nikakav-ukus-tako-nekako-i-u-ljubavi
kadjedesemenkenaletinajednugorkuposlenjesledećihnemajunikakavukustakonekakoljubavikad jedešjedeš semenkesemenke ii naletišnaletiš nana jednujednu gorkugorku posleposle njenje parpar sledećihsledećih nemajunemaju nikakavnikakav ukustako jeje nekakonekako iu ljubavikad jedeš semenkejedeš semenke isemenke i naletiši naletiš nanaletiš na jednuna jednu gorkujednu gorku poslegorku posle njeposle nje parnje par sledećihpar sledećih nemajusledećih nemaju nikakavnemaju nikakav ukustako je nekakoje nekako inekako i ui u ljubavikad jedeš semenke ijedeš semenke i naletišsemenke i naletiš nai naletiš na jednunaletiš na jednu gorkuna jednu gorku poslejednu gorku posle njegorku posle nje parposle nje par sledećihnje par sledećih nemajupar sledećih nemaju nikakavsledećih nemaju nikakav ukustako je nekako ije nekako i unekako i u ljubavikad jedeš semenke i naletišjedeš semenke i naletiš nasemenke i naletiš na jednui naletiš na jednu gorkunaletiš na jednu gorku poslena jednu gorku posle njejednu gorku posle nje pargorku posle nje par sledećihposle nje par sledećih nemajunje par sledećih nemaju nikakavpar sledećih nemaju nikakav ukustako je nekako i uje nekako i u ljubavi

Na pitanje: Kako si? Uvek odgovaram: Odlično. Jer posle ODLIČNO ljudi nemaju PODPITANJA. Kad si odlično, nisi zanimljiv…
na-pitanje-kako-uvek-odgovaram-odlino-jer-posle-odlino-ljudi-nemaju-podpitanja-kad-odlino-nisi-zanimljiv
Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje -Džordž Orvel
svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje
Muskarci nemojte da padate na mali slatki mladez iznad usne on posle par godina postaje veliki i krecu dlake da vire iz njega :D
muskarci-nemojte-da-padate-na-mali-slatki-mladez-iznad-usne-on-posle-godina-postaje-veliki-i-krecu-dlake-da-vire-iz-njega-d