Kad jednom ljubavi dodje kraj, slabići kukaju, energični smesta pronadju novu ljubav, a pametni su je već odavno imali u rezervi.


kad-jednom-ljubavi-dodje-kraj-slabii-kukaju-energi-smesta-pronadju-novu-ljubav-a-pametni-su-ve-odavno-imali-u-rezervi
oskar vajldkadjednomljubavidodjekrajslabićikukajuenergičnismestapronadjunovuljubavpametnisuvećodavnoimalirezervikad jednomjednom ljubaviljubavi dodjedodje krajslabići kukajuenergični smestasmesta pronadjupronadju novunovu ljubavpametni susu jeje većveć odavnoodavno imaliimali uu rezervikad jednom ljubavijednom ljubavi dodjeljubavi dodje krajenergični smesta pronadjusmesta pronadju novupronadju novu ljubava pametni supametni su jesu je većje već odavnoveć odavno imaliodavno imali uimali u rezervikad jednom ljubavi dodjejednom ljubavi dodje krajenergični smesta pronadju novusmesta pronadju novu ljubava pametni su jepametni su je većsu je već odavnoje već odavno imaliveć odavno imali uodavno imali u rezervikad jednom ljubavi dodje krajenergični smesta pronadju novu ljubava pametni su je većpametni su je već odavnosu je već odavno imalije već odavno imali uveć odavno imali u rezervi

Kad će taj metro? Mnogi Beograđani su već odavno pod zemljom i čekaju. -Duško Radović
kad-e-taj-metro-mnogi-beograani-su-ve-odavno-pod-zemljom-i-ekaju
Vratit se staroj ljubavi isto je što i čitati knjigu koju si već pročitao – radnja je zanimljiva, ali joj već unaprijed znaš kraj. -Ljubavne poslovice
vratit-se-staroj-ljubavi-isto-to-i-itati-knjigu-koju-ve-proitao-radnja-zanimljiva-ali-joj-ve-unaprijed-zna-kraj
Blagosloven bio onaj kraj koji dodje nakon dobrog života. -Španska poslovica
blagosloven-bio-onaj-kraj-koji-dodje-nakon-dobrog-ivota
Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina. :D
svi-kukaju-zbog-ljubavi-a-mene-ubi-ova-vrucina-d
Onaj osecaj kad ti ne dostaje osoba dodje tii dxa srusiss ceo svet da budes kraj nje rohyy***
onaj-osecaj-kad-ti-ne-dostaje-osoba-dodje-tii-dxa-srusiss-ceo-svet-da-budes-kraj-nje-rohyy
Status veze: Svi kukaju zbog ljubavi, a mene ubi ova vrucina :D :D
status-veze-svi-kukaju-zbog-ljubavi-a-mene-ubi-ova-vrucina-d-d