Kad ljubav hoće da govori, razum mora da ćuti.


kad-ljubav-hoe-da-govori-razum-mora-da-uti
baruh de spinozakadljubavhoćedagovorirazummoraćutikad ljubavljubav hoćehoće dada govorirazum moramora dada ćutikad ljubav hoćeljubav hoće dahoće da govorirazum mora damora da ćutikad ljubav hoće daljubav hoće da govorirazum mora da ćutikad ljubav hoće da govori

Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti. -Momo Kapor
ovek-moe-da-nae-koliko-god-hoe-prijatelja-kojima-e-da-pria-ali-malo-onih-kojim-e-da-uti
Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša. -Stevan Sremac
ko-hoe-magarca-da-jae-mora-muziku-da-mu-slua