Kad ljubav hoće da govori, razum mora da ćuti.


kad-ljubav-hoe-da-govori-razum-mora-da-uti
baruh de spinozakadljubavhoćedagovorirazummoraćutikad ljubavljubav hoćehoće dada govorirazum moramora dada ćutikad ljubav hoćeljubav hoće dahoće da govorirazum mora damora da ćutikad ljubav hoće daljubav hoće da govorirazum mora da ćutikad ljubav hoće da govori

Kad novac govori, savest ćuti.Lakše je biti ministar nego berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da nekog ne poseče, a ministar ne mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti.Lakše je biti ministar no berberin. Berberin, prvo, mora znati brijati, a drugo, mora paziti da koga ne poseče, a ministar niti mora znati brijati niti mora paziti hoće li koga poseći, jer, i ako poseče, nije kriv.Ko hoće daleko stići, mora rano ustati.Ko hoće magarca da jaše mora muziku da mu sluša.