Kad ljubav postane zapoved, mržnja može postati užitak.


kad-ljubav-postane-zapoved-mrnja-moe-postati-uitak
Čarls bukovskikadljubavpostanezapovedmržnjamožepostatiužitakkad ljubavljubav postanepostane zapovedmržnja možemože postatipostati užitakkad ljubav postaneljubav postane zapovedmržnja može postatimože postati užitakkad ljubav postane zapovedmržnja može postati užitak

Kad ljubav postane zapovest mržnja može postati užitak.Antiteza ljubavi nije uvijek mržnja; može to biti i druga ljubav.Kad bogataš postane sirmoah, on postane učitelj.Kad bogataš postane siromah, on postane učitelj.Sve može biti. Ali jedno ne može: ne može biti da će posve i zauvjek nestati velikih i umnih a duševnih ljudi koji će za božju ljubav podizati trajne građevine, da bi zemlja bila ljepša i čovjek na njoj živio lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će i božja ljubav ugasnuti i nestati sa svijeta. To ne može biti.Kad postane životinja, čovek je gori od životinje.