Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne.


kad-ljubav-strijelu-odapela-i-duboko-u-moje-srce-prodrla-sve-su-pore-mog-tijela-klicale-oh-moj-dragane-oh-dragi-moj-ne-bijahu-usne-potrebne
kabirkadljubavstrijeluodapeladubokomojesrceprodrlasvesuporemogtijelaklicaleohmojdraganedragimojnebijahuusnepotrebnekad jeje ljubavljubav strijelustrijelu odapelaodapela ii dubokoduboko uu mojemoje srcesrce prodrlasve susu porepore mogmog tijelatijela klicalemoj draganedragi mojne bijahubijahu usneusne potrebnekad je ljubavje ljubav strijeluljubav strijelu odapelastrijelu odapela iodapela i dubokoi duboko uduboko u mojeu moje srcemoje srce prodrlasve su poresu pore mogpore mog tijelamog tijela klicalene bijahu usnebijahu usne potrebnekad je ljubav strijeluje ljubav strijelu odapelaljubav strijelu odapela istrijelu odapela i dubokoodapela i duboko ui duboko u mojeduboko u moje srceu moje srce prodrlasve su pore mogsu pore mog tijelapore mog tijela klicalene bijahu usne potrebnekad je ljubav strijelu odapelaje ljubav strijelu odapela iljubav strijelu odapela i dubokostrijelu odapela i duboko uodapela i duboko u mojei duboko u moje srceduboko u moje srce prodrlasve su pore mog tijelasu pore mog tijela klicale

Kaze meni moj dragi prijatelj neki dan:Ajde bok,ja moram poc!Ja sva sretna pomislim, vikend je,i vrijeme mu je da konacno ode nekud van.Kad ono ...
kaze-meni-moj-dragi-prijatelj-neki-danajde-bokja-moram-pocja-sva-sretna-pomislim-vikend-i-vrijeme-mu-da-konacno-ode-nekud-vankad-ono
Ne boj mi se, moj dragi posliću, ja te neću ni prstom taknuti. -Ruske poslovice
ne-boj-mi-se-moj-dragi-posliu-ja-te-neu-prstom-taknuti
Savest… To je dragi moj, ono, što će da te boli i onda, kad se svi delovi tela budu osećali izvrsno…
savest-to-dragi-moj-ono-to-e-da-te-boli-i-onda-kad-se-svi-delovi-tela-budu-oseali-izvrsno
Svako ko je usao u moj zivot, samim tim je i postao deo mog zivota. by Maja
svako-ko-usao-u-moj-zivot-samim-tim-i-postao-deo-mog-zivota-by-maja