Kad mator pas laje, treba gledat šta je


kad-mator-laje-treba-gledat
hrvatske poslovicekadmatorlajetrebagledattakad matorpas lajetreba gledatgledat štakad mator pasmator pas lajetreba gledat štagledat šta jekad mator pas lajetreba gledat šta je

Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovjek dobar ako je vješt s riječima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovjek-dobar-ako-vjet-s-rijeima
Ne znači da je pas dobar ako glasno laje. Isto tako ne znači da je čovek dobar ako je vešt s rečima. -Čuang Ce
ne-znai-da-dobar-ako-glasno-laje-isto-tako-ne-znai-da-ovek-dobar-ako-vet-s-reima