kad me netko pita gdjesam kažem u krevetu


kad-me-netko-pita-gdjesam-kaem-u-krevetu
kadmenetkopitagdjesamkažemkrevetukad meme netkonetko pitapita gdjesamgdjesam kažemkažem uu krevetukad me netkome netko pitanetko pita gdjesampita gdjesam kažemgdjesam kažem ukažem u krevetukad me netko pitame netko pita gdjesamnetko pita gdjesam kažempita gdjesam kažem ugdjesam kažem u krevetukad me netko pita gdjesamme netko pita gdjesam kažemnetko pita gdjesam kažem upita gdjesam kažem u krevetu

Ono kad  zove na fiksni i pita da li si kuci????
ono-kad-zove-na-fiksni-i-pita-da-li-kuci
Bilo je noći kad mi je trebao baš neko ko ne pita ništa, a ume sve…
bilo-noi-kad-mi-trebao-ba-neko-ko-ne-pita-a-ume-sve
svi mi koji mrzimo kad nas neko doda na face,i pita,sory se mi znamo :)
svi-mi-koji-mrzimo-kad-nas-neko-doda-na-facei-pitasory-se-mi-znamo
Ali i kad ćutim ja govorim u sebi, a ono što kažem glasno samo je krnjatak od toga. -Matija Bećković
ali-i-kad-utim-ja-govorim-u-sebi-a-ono-to-kaem-glasno-samo-krnjatak-od-toga
Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život. -Kineske poslovice
onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot
Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-netko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu