Kad napadaš nekoga ko je slabiji od tebe, stavljaš ljudima do znanja da ti je zaista potrebna zaštita.


kad-napada-nekoga-ko-slabiji-od-tebe-stavlja-ljudima-do-znanja-da-ti-zaista-potrebna-zatita
paulo koeljokadnapadanekogakoslabijiodtebestavljaljudimadoznanjadatizaistapotrebnazatitakad napadašnapadaš nekoganekoga koko jeje slabijislabiji odod tebestavljaš ljudimaljudima dodo znanjaznanja dada titi jeje zaistazaista potrebnapotrebna zaštitakad napadaš nekoganapadaš nekoga konekoga ko jeko je slabijije slabiji odslabiji od tebestavljaš ljudima doljudima do znanjado znanja daznanja da tida ti jeti je zaistaje zaista potrebnazaista potrebna zaštitakad napadaš nekoga konapadaš nekoga ko jenekoga ko je slabijiko je slabiji odje slabiji od tebestavljaš ljudima do znanjaljudima do znanja dado znanja da tiznanja da ti jeda ti je zaistati je zaista potrebnaje zaista potrebna zaštitakad napadaš nekoga ko jenapadaš nekoga ko je slabijinekoga ko je slabiji odko je slabiji od tebestavljaš ljudima do znanja daljudima do znanja da tido znanja da ti jeznanja da ti je zaistada ti je zaista potrebnati je zaista potrebna zaštita

Ako ti je za svako zadovoljstvo potrebna dozvola svijeta, onda si zaista za žaljenje. -Herman Hese
ako-ti-za-svako-zadovoljstvo-potrebna-dozvola-svijeta-onda-zaista-za-aljenje
Voli onog ko` voli tebe,samo pazi da te ne zajebe. Kad ti kaže:umrijet ću zbog tebe,ti mu reci:umri ko` te jebe.! :D
voli-onog-ko-voli-tebesamo-pazi-da-te-ne-zajebe-kad-ti-kaeumrijet-u-zbog-tebeti-mu-reciumri-ko-te-jebe-d
Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja.’ -Stiven Hoking
najvei-neprijatelj-znanja-nije-neznanje-ve-iluzija-znanja
Ili te uvrijedio moćniji ili slabiji; ako te uvrijedio slabiji, štedi njega, ako je moćniji štedi sebe. -Latinske poslovice
ili-te-uvrijedio-moniji-ili-slabiji-ako-te-uvrijedio-slabiji-tedi-njega-ako-moniji-tedi-sebe