Kad nas ljube, žene nam opraštaju sve, čak i naše zločine. A kad nas ne ljube, ne opraštaju nam ništa. Čak ni naše vrline.


kad-nas-ljube-ene-nam-oprataju-sve-ak-i-nae-zloine-a-kad-nas-ne-ljube-ne-oprataju-nam-ak-nae-vrline
onore de balzakkadnasljubeženenamopratajusvečaknaezločinekadnenitaČakvrlinekad nasnas ljubežene namnam opraštajuopraštaju svečak ii našenaše zločinekad nasnas nene ljubene opraštajuopraštaju namnam ništaČak nini našenaše vrlinekad nas ljubežene nam opraštajunam opraštaju svečak i našei naše zločinea kad naskad nas nenas ne ljubene opraštaju namopraštaju nam ništaČak ni našeni naše vrlinežene nam opraštaju svečak i naše zločinea kad nas nekad nas ne ljubene opraštaju nam ništaČak ni naše vrlinea kad nas ne ljube

kod nas u ludnici je strava…daju nam da skacemo u bazen,a kad smo dobri puste nam i vodu… :)
kod-nas-u-ludnici-stravadaju-nam-da-skacemo-u-bazena-kad-smo-dobri-puste-nam-i-vodu
Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. -Otac Tadej
nae-misli-utiu-ne-samo-na-nas-nego-na-sve-to-nas-okruuje-moramo-da-upuujemo-dobre-misli-pa-e-nam-biti-bolje
Ako bismo pobedili Engleze oružjem kojim su oni nas porobili, naše ropstvo bi ostalo čak i kada bi oni otišli. -Mahatma Gandi
ako-bismo-pobedili-engleze-orujem-kojim-su-oni-nas-porobili-nae-ropstvo-bi-ostalo-ak-i-kada-bi-oni-otili