Kad ne znaš šta da radiš ti udaraj glavom o zid,jednom ćeš biti u pravu.


kad-ne-zna-da-radi-ti-udaraj-glavom-o-zidjednom-e-biti-u-pravu
kadneznatadaraditiudarajglavomzidjednomćebitipravukad nene znašznaš štašta dada radišradiš titi udarajudaraj glavomglavom oćeš bitibiti uu pravukad ne znašne znaš štaznaš šta dašta da radišda radiš tiradiš ti udarajti udaraj glavomudaraj glavom oćeš biti ubiti u pravukad ne znaš štane znaš šta daznaš šta da radiššta da radiš tida radiš ti udarajradiš ti udaraj glavomti udaraj glavom oćeš biti u pravukad ne znaš šta dane znaš šta da radišznaš šta da radiš tišta da radiš ti udarajda radiš ti udaraj glavomradiš ti udaraj glavom o

Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.
kad-god-ne-zna-da-radi-sobom-opusti-se
Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da