Kad ne znaš šta da radiš ti udaraj glavom o zid,jednom ćeš biti u pravu.


kad-ne-zna-da-radi-ti-udaraj-glavom-o-zidjednom-e-biti-u-pravu
kadneznatadaraditiudarajglavomzidjednomćebitipravukad nene znašznaš štašta dada radišradiš titi udarajudaraj glavomglavom oćeš bitibiti uu pravukad ne znašne znaš štaznaš šta dašta da radišda radiš tiradiš ti udarajti udaraj glavomudaraj glavom oćeš biti ubiti u pravukad ne znaš štane znaš šta daznaš šta da radiššta da radiš tida radiš ti udarajradiš ti udaraj glavomti udaraj glavom oćeš biti u pravukad ne znaš šta dane znaš šta da radišznaš šta da radiš tišta da radiš ti udarajda radiš ti udaraj glavomradiš ti udaraj glavom o

Kad god ne znaš šta da radiš sa sobom, opusti se.Kad zaboraviš šta je pamet saznat ćeš šta je ljubav. ♥Ko bi znao šta je u mislima žensku stvorenju, to je zatvorena i nepristupna pećina, godinama s njom hljeb i postelju dijeliš pa ne znaš ko je ni kakva je, obilaziš oko njenog tijela, držiš ga u rukama, a u njoj ne znaš šta je, ne vidiš šta misli. Pa čovjeku dođe žao, učini mu se da je sam na svijetu.Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.