kad nekoga sreca prati onda mu se i vepar oprasi


kad-nekoga-sreca-prati-onda-mu-se-i-vepar-oprasi
kadnekogasrecaprationdamuseveparoprasikad nekoganekoga srecasreca pratiprati ondaonda mumu sese ii veparvepar oprasikad nekoga srecanekoga sreca pratisreca prati ondaprati onda muonda mu semu se ise i vepari vepar oprasikad nekoga sreca pratinekoga sreca prati ondasreca prati onda muprati onda mu seonda mu se imu se i veparse i vepar oprasikad nekoga sreca prati ondanekoga sreca prati onda musreca prati onda mu seprati onda mu se ionda mu se i veparmu se i vepar oprasi

Sta je sreca u nesreci?
sta-sreca-u-nesreci
Sta je sreca? Kad padnes i niko te ne vidii :)
sta-sreca-kad-padnes-i-niko-te-ne-vidii