Kad nema boli to je kraj osećanja. Svako naše zadovoljstvo je trgovina s đavolom.


kad-nema-boli-to-kraj-oseanja-svako-nae-zadovoljstvo-trgovina-s-avolom
Čarls bukovskikadnemabolitokrajosećanjasvakonaezadovoljstvotrgovinađavolomkad nemanema bolije krajkraj osećanjasvako našenaše zadovoljstvozadovoljstvo jeje trgovinatrgovina ss đavolomkad nema boliboli to jeje kraj osećanjasvako naše zadovoljstvonaše zadovoljstvo jezadovoljstvo je trgovinaje trgovina strgovina s đavolomnema boli to jeboli to je krajsvako naše zadovoljstvo jenaše zadovoljstvo je trgovinazadovoljstvo je trgovina sje trgovina s đavolomkad nema boli to jenema boli to je krajboli to je kraj osećanjasvako naše zadovoljstvo je trgovinanaše zadovoljstvo je trgovina szadovoljstvo je trgovina s đavolom

Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo – a to je da sam ja Salvador Dali. -Salvador Dali
svako-jutro-nakon-to-se-probudim-iskusim-najvee-zadovoljstvo-a-to-da-sam-ja-salvador-dali
Svako jutro nakon što se probudim iskusim najveće zadovoljstvo - a to je da sam ja Salvador Dali. -Salvador Dali
svako-jutro-nakon-to-se-probudim-iskusim-najvee-zadovoljstvo-a-to-da-sam-ja-salvador-dali
Kako je divna snaga suza i kako jasne postaju naše vizije kada potok suza razbistri naša osećanja. -Mihajlo Pupin
kako-divna-snaga-suza-i-kako-jasne-postaju-nae-vizije-kada-potok-suza-razbistri-naa-oseanja