Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane.


kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-fatamorgane
anton Čehovkadnemapravogživotačovekživiodfatamorganekad nemanema pravogpravog životačovek živiživi odod fatamorganekad nema pravognema pravog životačovek živi odživi od fatamorganekad nema pravog životačovek živi od fatamorgane

Kad nema pravog života, čovek živi od priviđenja. -Čehov
kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-privienja
Nije dostojan života onaj tko nema nijednog pravog prijatelja. -Demokrit
nije-dostojan-ivota-onaj-tko-nema-nijednog-pravog-prijatelja