Kad novac govori, savest ćuti.


kad-novac-govori-savest-uti
ruske poslovicekadnovacgovorisavestćutikad novacnovac govorisavest ćutikad novac govori

Kad ljubav hoće da govori, razum mora da ćuti.Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti.Kad ti žena govori, smej se i ne slušaj je.Kad nemaš ništa za reći, ne govori.Moramo od srca sve oprostiti. Unutrašnji mir ne može da se sačuva dokle god naša savest nešto izobličava. Moramo umiriti savest. Treba svima oprostiti od srca. Bez toga nema unutrašnjeg mira.Kad zlato govori, nijedan drugi govor ne pomaže.