Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.


kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae
konfučijekadčovekmnogogovoriuvekkaženetotonijetrebalodakažekad čovekčovek mnogomnogo govoriuvek kažekaže neštonešto štošto nijenije trebalotrebalo dada kažekad čovek mnogočovek mnogo govoriuvek kaže neštokaže nešto štonešto što niješto nije trebalonije trebalo datrebalo da kažekad čovek mnogo govoriuvek kaže nešto štokaže nešto što nijenešto što nije trebalošto nije trebalo danije trebalo da kažeuvek kaže nešto što nijekaže nešto što nije trebalonešto što nije trebalo dašto nije trebalo da kaže

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)Mudar čovek ne kaže sve što misli, ali misli sve što kažeOna je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli.A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Kad vidiš čoveka suviše sigurna u sebe i u ono što kaže, hitra i slatka na reči, koji ti nudi što mu ne tražiš, odobrava što kažeš, a ostaje pri onom što je namislio, znaj da je kurva i bezdušnik, i kloni ga se koliko možeš.Doneo petao nojevo jaje pred kokoške i kaže: – Dame, nije da vam nešto zameram, ali vidite kako se to radi u inostranstvu!