Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.


kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae
konfučijekadčovekmnogogovoriuvekkaženetotonijetrebalodakažekad čovekčovek mnogomnogo govoriuvek kažekaže neštonešto štošto nijenije trebalotrebalo dada kažekad čovek mnogočovek mnogo govoriuvek kaže neštokaže nešto štonešto što niješto nije trebalonije trebalo datrebalo da kažekad čovek mnogo govoriuvek kaže nešto štokaže nešto što nijenešto što nije trebalošto nije trebalo danije trebalo da kažeuvek kaže nešto što nijekaže nešto što nije trebalonešto što nije trebalo dašto nije trebalo da kaže

Kad žena kaže: Spremna sam za 5 minuta… to je isto kao i kad muž kaže: Evo dolazim kući za 5 minuta :)
kad-ena-kae-spremna-sam-za-5-minuta-to-isto-kao-i-kad-mu-kae-evo-dolazim-kui-za-5-minuta
Ona je želela da mu kaže da ga voli. Ali to bi sve upropastilo. Moglo bi ga uplašiti ili -  što bi bilo još gore - naterati ga da i on njoj kaže da je voli. -Paulo Koeljo
ona-elela-da-mu-kae-da-ga-voli-ali-to-bi-sve-upropastilo-moglo-bi-ga-uplaiti-ili-to-bi-bilo-jo-gore-naterati-ga-da-i-on-njoj-kae-da-voli
Doneo petao nojevo jaje pred kokoške i kaže: – Dame, nije da vam nešto zameram, ali vidite kako se to radi u inostranstvu!
doneo-petao-nojevo-jaje-pred-kokoke-i-kae-dame-nije-da-vam-neto-zameram-ali-vidite-kako-se-to-radi-u-inostranstvu