Kad čovek nema svog dobra, tuđe zlo premeće.


kad-ovek-nema-svog-dobra-e-zlo-premee
srpske poslovicekadčoveknemasvogdobratuđezlopremećekad čovekčovek nemanema svogsvog dobratuđe zlozlo premećekad čovek nemačovek nema svognema svog dobratuđe zlo premećekad čovek nema svogčovek nema svog dobrakad čovek nema svog dobra

Kad čovek misli da je na vrhuncu svog uspeha, tada, u stvari, stoji na granici svoje propasti. -Nikolaj Velimirović
kad-ovek-misli-da-na-vrhuncu-svog-uspeha-tada-u-stvari-stoji-na-granici-svoje-propasti
Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane. -Anton Čehov
kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-fatamorgane
Kad nema pravog života, čovek živi od priviđenja. -Čehov
kad-nema-pravog-ivota-ovek-ivi-od-privienja
Ceni dobre misli i svoje i tuđe kad ih poznaješ. Ništa ti neće toliko pomoći koliko dobre misli da izvršiš istinski zadatak svog života. -Lav Nikolajevič Tolstoj
ceni-dobre-misli-i-svoje-i-e-kad-ih-poznaje-ni-ti-nee-toliko-pomoi-koliko-dobre-misli-da-izvri-istinski-zadatak-svog-ivota
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo