Kad je čovek sam, uvek je u lošem društvu.


kad-ovek-sam-uvek-u-loem-drutvu
franc kafkakadčoveksamuvekloemdrutvukad jeje čovekčovek samuvek jeu lošemlošem društvukad je čovekje čovek samuvek je uje u lošemu lošem društvukad je čovek samuvek je u lošemje u lošem društvuuvek je u lošem društvu

Bolje biti sam nego u lošem društvu
bolje-biti-sam-nego-u-loem-drutvu
Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. -Konfučije
kad-ovek-mnogo-govori-uvek-kae-neto-to-nije-trebalo-da-kae
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio