Kad sam bila mala, mislila sam da se zovem pogledaj šta si sad uradila


kad-sam-bila-mala-mislila-sam-da-se-zovem-pogledaj-sad-uradila
kadsambilamalamisliladasezovempogledajtasaduradilakad samsam bilabila malamislila samsam dada sese zovemzovem pogledajpogledaj štasi sadsad uradilakad sam bilasam bila malamislila sam dasam da seda se zovemse zovem pogledajzovem pogledaj štapogledaj šta sišta si sadsi sad uradilakad sam bila malamislila sam da sesam da se zovemda se zovem pogledajse zovem pogledaj štazovem pogledaj šta sipogledaj šta si sadšta si sad uradilamislila sam da se zovemsam da se zovem pogledajda se zovem pogledaj štase zovem pogledaj šta sizovem pogledaj šta si sadpogledaj šta si sad uradila

mislila sam da sam se zaljubila, ali mi je bilo samo hladno.. sad je sve ok :D
mislila-sam-da-sam-se-zaljubila-ali-mi-bilo-samo-hladno-sad-sve-ok-d
Saznao sam, eto, sad, na kraju svega, da me nije zaboravila. I ne znam da li mi je drago, jer je tužno. Često me pominjala, znači da je mislila o meni. -Meša Selimović
saznao-sam-eto-sad-na-kraju-svega-da-me-nije-zaboravila-i-ne-znam-da-li-mi-drago-jer-no-esto-me-pominjala-znai-da-mislila-o-meni
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Moje su mogućnosti mnogo veće nego što sam mislila, i ja bih htela s tobom da podelim i neke drage stvari koje sam tek počela da otkrivam. -Paulo Koeljo
moje-su-mogunosti-mnogo-vee-nego-to-sam-mislila-i-ja-bih-htela-s-tobom-da-podelim-i-neke-drage-stvari-koje-sam-tek-poela-da-otkrivam