Kad sam tužna, setim se kakve sise imam i odmah mi je lakše. xD


kad-sam-na-setim-se-kakve-sise-imam-i-odmah-mi-lake-xd
kadsamtužnasetimsekakvesiseimamodmahmilakexdkad samsam tužnasetim sese kakvekakve sisesise imamimam ii odmahodmah mimi jeje lakšekad sam tužnasetim se kakvese kakve sisekakve sise imamsise imam iimam i odmahi odmah miodmah mi jemi je lakšesetim se kakve sisese kakve sise imamkakve sise imam isise imam i odmahimam i odmah mii odmah mi jeodmah mi je lakšesetim se kakve sise imamse kakve sise imam ikakve sise imam i odmahsise imam i odmah miimam i odmah mi jei odmah mi je lakše

kakve sise velike
kakve-sise-velike
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio
Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvijek-imam-osjeaj-da-sam-negdje-pogrijeio
Ako sam ja ono što imam i ako onda izgubim to što imam, ko sam onda ja? -Erih From
ako-sam-ja-ono-to-imam-i-ako-onda-izgubim-to-to-imam-ko-sam-onda-ja