Kad se dečko napije traži bilo koju – kad se devojka napije traži samo onog kojeg voli :)


kad-se-deko-napije-trai-bilo-koju-kad-se-devojka-napije-trai-samo-onog-kojeg-voli
kadsedečkonapijetražibilokojukaddevojkasamoonogkojegvolikad sese dečkodečko napijenapije tražitraži bilobilo kojukoju –– kadkad sese devojkadevojka napijenapije tražitraži samosamo onogonog kojegkojeg volikad se dečkose dečko napijedečko napije tražinapije traži bilotraži bilo kojubilo koju –koju – kad– kad sekad se devojkase devojka napijedevojka napije tražinapije traži samotraži samo onogsamo onog kojegonog kojeg volikad se dečko napijese dečko napije tražidečko napije traži bilonapije traži bilo kojutraži bilo koju –bilo koju – kadkoju – kad se– kad se devojkakad se devojka napijese devojka napije tražidevojka napije traži samonapije traži samo onogtraži samo onog kojegsamo onog kojeg volikad se dečko napije tražise dečko napije traži bilodečko napije traži bilo kojunapije traži bilo koju –traži bilo koju – kadbilo koju – kad sekoju – kad se devojka– kad se devojka napijekad se devojka napije tražise devojka napije traži samodevojka napije traži samo onognapije traži samo onog kojegtraži samo onog kojeg voli

Mrzim kad mi se telefon napije, pa šalje poruke kakve ja ne želim! :D
mrzim-kad-mi-se-telefon-napije-pa-alje-poruke-kakve-ja-ne-elim-d
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih. -Konfučije
ono-to-hoe-mudrac-to-trai-u-sebi-prost-ovek-to-trai-kod-drugih
Sta peva strumfeta strumpfovima kada se napije?-Hej momci u plavom imam losu vest :-D
sta-peva-strumfeta-strumpfovima-kada-se-napijehej-momci-u-plavom-imam-losu-vest-d
Ko traži jednu dobru, pametnu i lijepu ženu, ne traži jednu već tri žene. -Oskar Vajld
ko-trai-jednu-dobru-pametnu-i-lijepu-enu-ne-trai-jednu-ve-tri-ene