Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće.


kad-se-ena-dobro-odeva-ona-verovatno-zna-da-mukarci-smatraju-atraktivnom-i-bez-odee
kristijan diorkadseženadobroodevaonaverovatnoznadamukarcismatrajuatraktivnombezodećekad sese ženažena dobrodobro odevaona verovatnoverovatno znazna dada jeje muškarcimuškarci smatrajusmatraju atraktivnomatraktivnom ii bezbez odećekad se ženase žena dobrožena dobro odevaona verovatno znaverovatno zna dazna da jeda je muškarcije muškarci smatrajumuškarci smatraju atraktivnomsmatraju atraktivnom iatraktivnom i bezi bez odećekad se žena dobrose žena dobro odevaona verovatno zna daverovatno zna da jezna da je muškarcida je muškarci smatrajuje muškarci smatraju atraktivnommuškarci smatraju atraktivnom ismatraju atraktivnom i bezatraktivnom i bez odećekad se žena dobro odevaona verovatno zna da jeverovatno zna da je muškarcizna da je muškarci smatrajuda je muškarci smatraju atraktivnomje muškarci smatraju atraktivnom imuškarci smatraju atraktivnom i bezsmatraju atraktivnom i bez odeće

Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D
kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci. -Duško Radović
ena-mora-biti-ena-non-stop-jer-se-nikad-ne-zna-kad-muevi-mogu-postati-mukarci
Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...
kada-bi-mukarci-shvatili-da-idealna-ena-za-njih-ona-koja-smatra-da-se-sitnicama-najbolje-iskazuju-emocije-imali-bi-vie-novaca-u-novaniku-i-sretniju
Kad neka žena kupuje mušku košulju, onda je zaljubljena. Kad je pegla, onda je udata. Ako pri tome i peva, ona je i prvo i drugo. -Salvador Dali
kad-neka-ena-kupuje-muku-koulju-onda-zaljubljena-kad-pegla-onda-udata-ako-pri-tome-i-peva-ona-i-prvo-i-drugo
Zbog jedne reči čoveka često smatraju mudrim, a zbog jedne reči često ga smatraju glupim. Uistinu, moramo dobro paziti šta govorimo. -Konfučije
zbog-jedne-rei-oveka-esto-smatraju-mudrim-a-zbog-jedne-rei-esto-ga-smatraju-glupim-uistinu-moramo-dobro-paziti-govorimo