Kad se izgubi i ništa je nešto.


kad-se-izgubi-i-neto
matija bećkovićkadseizgubinitanetokad sese izgubiizgubi ii ništaništa jeje neštokad se izgubise izgubi iizgubi i ništai ništa jeništa je neštokad se izgubi ise izgubi i ništaizgubi i ništa jei ništa je neštokad se izgubi i ništase izgubi i ništa jeizgubi i ništa je nešto

Koliko samo briga osoba izgubi kad odluči da neće biti nešto, vec neko. -Koko Šanel
koliko-samo-briga-osoba-izgubi-kad-odlui-da-nee-biti-neto-vec-neko
Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku. -Jovan Dučić
kad-se-uzme-koliko-na-svijetu-ima-glupana-luaka-podlaca-i-bezlinih-ljudi-ovjek-izgubi-svaku-ljubav-za-ivot-u-tako-otrovnom-zraku
Kad izgubi svaku nadu, kad ga iznevere sve igre na sreću, čoveka proglase milionitim posetiocem i poklone mu čajnik, radio-aparat ili kolekciju deterdženata. -Matija Bećković
kad-izgubi-svaku-nadu-kad-ga-iznevere-sve-igre-na-sreu-oveka-proglase-milionitim-posetiocem-i-poklone-mu-ajnik-radioaparat-ili-kolekciju-deterdenata