Kad se ljudi slažu sa mnom, uvek imam osećaj da sam negde pogrešio.


kad-se-ljudi-slau-mnom-uvek-imam-oseaj-da-sam-negde-pogreio
ernest hemingvejkadseljudislažumnomuvekimamosećajdasamnegdepogreiokad sese ljudiljudi slažuslažu sasa mnomuvek imamimam osećajosećaj dada samsam negdenegde pogrešiokad se ljudise ljudi slažuljudi slažu saslažu sa mnomuvek imam osećajimam osećaj daosećaj da samda sam negdesam negde pogrešiokad se ljudi slažuse ljudi slažu saljudi slažu sa mnomuvek imam osećaj daimam osećaj da samosećaj da sam negdeda sam negde pogrešiokad se ljudi slažu sase ljudi slažu sa mnomuvek imam osećaj da samimam osećaj da sam negdeosećaj da sam negde pogrešio

Kad se ljudi slažu sa mnom, uvijek imam osjećaj da sam negdje pogriješio. -Ernest Hemingvej
kad-se-ljudi-slau-mnom-uvijek-imam-osjeaj-da-sam-negdje-pogrijeio
Mnogo ljudi želi da se vozi limuzinom, ali ono što stvarno želim jeste da imam nekoga ko će ići sa mnom autobusom kada se limuzina pokvari. -Opra Vinfri
mnogo-ljudi-eli-da-se-vozi-limuzinom-ali-ono-to-stvarno-elim-jeste-da-imam-nekoga-ko-e-ii-mnom-autobusom-kada-se-limuzina-pokvari
Nemoj se bojati ljudi koji se ne slažu sa tobom, nego se boj kukavica koje se ne slažu sa tobom i koje ti to ne smiju da kažu. -Napoleon Bonaparta
nemoj-se-bojati-ljudi-koji-se-ne-slau-tobom-nego-se-boj-kukavica-koje-se-ne-slau-tobom-i-koje-ti-to-ne-smiju-da-kau