Kad se osvrneš na svoj život, otkrićeš da su trenuci koje pamtiš, trenuci u kojima si stvarno živeo, oni trenuci u kojima si postupao u duhu ljubavi.


kad-se-osvrne-na-svoj-ivot-otkrie-da-su-trenuci-koje-pamti-trenuci-u-kojima-stvarno-iveo-oni-trenuci-u-kojima-postupao-u-duhu-ljubavi
henri drumondkadseosvrnenasvojživototkrićedasutrenucikojepamtikojimastvarnoživeoonipostupaoduhuljubavikad sese osvrnešosvrneš nana svojsvoj živototkrićeš dada susu trenucitrenuci kojekoje pamtištrenuci uu kojimakojima sisi stvarnostvarno živeooni trenucitrenuci uu kojimakojima sisi postupaopostupao uu duhuduhu ljubavikad se osvrnešse osvrneš naosvrneš na svojna svoj živototkrićeš da suda su trenucisu trenuci kojetrenuci koje pamtištrenuci u kojimau kojima sikojima si stvarnosi stvarno živeooni trenuci utrenuci u kojimau kojima sikojima si postupaosi postupao upostupao u duhuu duhu ljubavikad se osvrneš nase osvrneš na svojosvrneš na svoj živototkrićeš da su trenucida su trenuci kojesu trenuci koje pamtištrenuci u kojima siu kojima si stvarnokojima si stvarno živeooni trenuci u kojimatrenuci u kojima siu kojima si postupaokojima si postupao usi postupao u duhupostupao u duhu ljubavikad se osvrneš na svojse osvrneš na svoj živototkrićeš da su trenuci kojeda su trenuci koje pamtištrenuci u kojima si stvarnou kojima si stvarno živeooni trenuci u kojima sitrenuci u kojima si postupaou kojima si postupao ukojima si postupao u duhusi postupao u duhu ljubavi

Budite radosni kad god vam se za to pruža mogućnost, i kad god za to nalazite snage u sebi, jer trenuci čiste radosti vrijede i znače više nego čitavi dani i mjeseci našeg života provedeni u mutnoj igri naših sitnih i krupnih strasti i prohtjeva. A minut čiste radosti ostaje u nama zauvijek, kao sjaj koji ništa ne može zamračiti.Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti umeju da vide svi oni kojima su oči otvorene.Ne spavaju svi kojima su oči zatvorene, niti vide svi oni kojima su oči otvorene.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.Kad budu svi roktali svojim svinjskim srcima, poslednji koji će još gledati ljudskim očima i osećati ljudskim srcem biće oni kojima ne bejaše strano iskustvo umetnosti.Postoje dve vrste ljudi…Oni, kojima se sviđam i oni, koji nemaju ukusa…♥♥♥ ;)))