Kad se previše raduješ podji na groblje, kad tuguješ, opet podji na groblje.


kad-se-previe-raduje-podji-na-groblje-kad-tuguje-opet-podji-na-groblje
armenske poslovicekadseprevieradujepodjinagrobljekadtugujeopetgrobljekad sese previšepreviše raduješraduješ podjipodji nana grobljekad tuguješopet podjipodji nana grobljekad se previšese previše raduješpreviše raduješ podjiraduješ podji napodji na grobljeopet podji napodji na grobljekad se previše raduješse previše raduješ podjipreviše raduješ podji naraduješ podji na grobljeopet podji na grobljekad se previše raduješ podjise previše raduješ podji napreviše raduješ podji na groblje

Bez novca ni na groblje ne može.Na groblje uvek dolazimo prerano.Subotom odlazimo na groblje da žalimo jedni druge.Znaš onaj osećaj kada si razočaran u sve, a opet moraš dalje? Jel znaš kako je kad se nadaš i raduješ, onako iz sveg srca, misliš da se sreća i tebi ...A šta je to – ljubav? Kad gledaš u zvezde bez razloga i kad podeliš žvaku i kad pokloniš cvet i ustupiš ljuljašku u parkiću kada je na tebe red da se ljuljaš! Kad onome koga voliš daš jedan griz i kad podeliš sa njim gumu za brisanje na dvoje i kad mu daš jedan liz! Kad nacrtaš srce i unutra upišeš vaša dva imena. Ako to nije ljubav, ja onda, stvarno ne znam šta je.Kad zmija udje u drugu kožu, onda je to opet koža zmije.