Kad se približi smrt i pas beži u hram.


kad-se-priblii-smrt-i-bei-u-hram
indijska poslovicakadsepribližismrtbežihramkad sese približipribliži smrtsmrt ipas bežibeži uu hramkad se približise približi smrtpribliži smrt ismrt i pasi pas bežipas beži ubeži u hramkad se približi smrtse približi smrt ipribliži smrt i passmrt i pas bežii pas beži upas beži u hramkad se približi smrt ise približi smrt i paspribliži smrt i pas bežismrt i pas beži ui pas beži u hram