Kad se proglasi vanredno stanje, svaki magarac zna da vlada.


kad-se-proglasi-vanredno-stanje-svaki-magarac-zna-da-vlada
camillo cavourkadseproglasivanrednostanjesvakimagaracznadavladakad sese proglasiproglasi vanrednovanredno stanjesvaki magaracmagarac znazna dada vladakad se proglasise proglasi vanrednoproglasi vanredno stanjesvaki magarac znamagarac zna dazna da vladakad se proglasi vanrednose proglasi vanredno stanjesvaki magarac zna damagarac zna da vladakad se proglasi vanredno stanjesvaki magarac zna da vlada

Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije. -Napoleon Hil
obrazovan-svaki-onaj-ovek-koji-zna-gde-znanje-kada-mu-ono-potrebno-i-kada-zna-kako-da-organizuje-to-znanje-u-konane-planove-akcije
Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha. -Mike Todd
nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha
Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota. -Konfučije
kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
Neka se proglasi ludakom svako ko pomisli da te više voli. -Matija Bećković
neka-se-proglasi-ludakom-svako-ko-pomisli-da-te-vie-voli