Kad se proglasi vanredno stanje, svaki magarac zna da vlada.


kad-se-proglasi-vanredno-stanje-svaki-magarac-zna-da-vlada
camillo cavourkadseproglasivanrednostanjesvakimagaracznadavladakad sese proglasiproglasi vanrednovanredno stanjesvaki magaracmagarac znazna dada vladakad se proglasise proglasi vanrednoproglasi vanredno stanjesvaki magarac znamagarac zna dazna da vladakad se proglasi vanrednose proglasi vanredno stanjesvaki magarac zna damagarac zna da vladakad se proglasi vanredno stanjesvaki magarac zna da vlada

Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Obrazovan je svaki onaj čovek koji zna gde je znanje kada mu je ono potrebno i kada zna kako da organizuje to znanje u konačne planove akcije.Hodajte kroz život otvorenih očiju i s vjerom. Zavirite u svaki ugao - nikad se ne zna gdje je sreća. Sreća je slijepa. Na sreću svako ima pravo. Sreća ne zna za razlike u boji kože, polu, socijalnom položaju, titulama i slično.Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha.Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota.Neka se proglasi ludakom svako ko pomisli da te više voli.