Kad sunce sija i na groblju je veselo.


kad-sunce-sija-i-na-groblju-veselo
anton Čehovkadsuncesijanagrobljuveselokad suncesunce sijasija ii nana grobljugroblju jeje veselokad sunce sijasunce sija isija i nai na grobljuna groblju jegroblju je veselokad sunce sija isunce sija i nasija i na grobljui na groblju jena groblju je veselokad sunce sija i nasunce sija i na grobljusija i na groblju jei na groblju je veselo

Neki ljudi su kao oblak…Kad se sklone,sunce pocne da sija…Bio je to jedan od onih martovskih dana kada sunce sija i peče, a puše leden vjetar; kada je ljeto na svjetlu, a zima u sjenci.Sreća je kao sunce. Kad je najlepše, zađe.Ljudi kažu da vole kišu, ali kad pada otvaraju kišobran. Ljudi kažu da vole sunce, ali kad sija beže u hlad. Ljudi kažu da im treba vetar, ali kad puše ...Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce…Na groblju se svi putevi sastaju.