Kad svaku ljubav unapred prezalis i na svoj zivot tri tacke stavis …


kad-svaku-ljubav-unapred-prezalis-i-na-svoj-zivot-tri-tacke-stavis
kadsvakuljubavunapredprezalisnasvojzivottritackestaviskad svakusvaku ljubavljubav unapredunapred prezalisprezalis ii nana svojsvoj zivotzivot tritri tacketacke stavisstavis …kad svaku ljubavsvaku ljubav unapredljubav unapred prezalisunapred prezalis iprezalis i nai na svojna svoj zivotsvoj zivot trizivot tri tacketri tacke stavistacke stavis …kad svaku ljubav unapredsvaku ljubav unapred prezalisljubav unapred prezalis iunapred prezalis i naprezalis i na svoji na svoj zivotna svoj zivot trisvoj zivot tri tackezivot tri tacke stavistri tacke stavis …kad svaku ljubav unapred prezalissvaku ljubav unapred prezalis iljubav unapred prezalis i naunapred prezalis i na svojprezalis i na svoj zivoti na svoj zivot trina svoj zivot tri tackesvoj zivot tri tacke staviszivot tri tacke stavis …

Kad se uzme koliko na svijetu ima glupana, luđaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovjek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovnom zraku. -Jovan Dučić
kad-se-uzme-koliko-na-svijetu-ima-glupana-luaka-podlaca-i-bezlinih-ljudi-ovjek-izgubi-svaku-ljubav-za-ivot-u-tako-otrovnom-zraku
Umesto da se unapred brinemo, bolje je da unapred razmišljamo i planiramo. -Vinston Čerčil
umesto-da-se-unapred-brinemo-bolje-da-unapred-razmiljamo-i-planiramo
Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam lakše pasti jer ste ga mudro predvideli. -Zoran Đinđić
ako-ve-unapred-sumnjate-u-svoj-uspeh-neuspeh-e-vam-lake-pasti-jer-ste-ga-mudro-predvideli
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Molim osobe koje su promasile svoj zivot, da promase i moj!
molim-osobe-koje-su-promasile-svoj-zivot-da-promase-i-moj