Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :D


kad-te-ena-neto-pita-bolje-reci-istinu-jer-budi-siguran-da-ona-ve-zna-istinu-i-da-te-samo-isprobava-d
kadteženanetopitaboljereciistinujerbudisigurandaonavećznaistinusamoisprobavakad tete ženažena neštonešto pitabolje recireci istinujer budibudi siguransiguran dada onaona većveć znazna istinuistinu ii dada tete samosamo isprobavakad te ženate žena neštožena nešto pitabolje reci istinujer budi siguranbudi siguran dasiguran da onada ona većona već znaveć zna istinuzna istinu iistinu i dai da teda te samote samo isprobavakad te žena neštote žena nešto pitajer budi siguran dabudi siguran da onasiguran da ona većda ona već znaona već zna istinuveć zna istinu izna istinu i daistinu i da tei da te samoda te samo isprobavakad te žena nešto pitajer budi siguran da onabudi siguran da ona većsiguran da ona već znada ona već zna istinuona već zna istinu iveć zna istinu i dazna istinu i da teistinu i da te samoi da te samo isprobava

Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće. -Kristijan Dior
kad-se-ena-dobro-odeva-ona-verovatno-zna-da-mukarci-smatraju-atraktivnom-i-bez-odee
Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte. -Duško Ttrifunović
nisam-ja-toliko-glup-da-bih-tao-znam-da-neto-to-nas-zavodi-u-stranu-isto-kao-istina-mi-istinu-govorimo-samo-kada-nemamo-te
Postani bolja osoba i budi siguran da znaš ko si pre nego upoznaš nekoga novoga nadajući se da ta osoba zna ko si ti. -Gabriel Garcia Markez
postani-bolja-osoba-i-budi-siguran-da-zna-ko-pre-nego-upozna-nekoga-novoga-nadajui-se-da-osoba-zna-ko-ti