Kad ti žena govori, smej se i ne slušaj je.


kad-ti-ena-govori-smej-se-i-ne-sluaj
kineske poslovicekadtiženagovorismejsenesluajkad titi ženažena govorismej sese ii nene slušajslušaj jekad ti ženati žena govorismej se ise i nei ne slušajne slušaj jekad ti žena govorismej se i nese i ne slušaji ne slušaj jesmej se i ne slušajse i ne slušaj je