Kad ti opalim jedan komentar ima da budeš 3 dana offline!


kad-ti-opalim-jedan-komentar-ima-da-bude-3-dana-offline
kadtiopalimjedankomentarimadabude3danaofflinekad titi opalimopalim jedanjedan komentarkomentar imaima dada budešdana offlinekad ti opalimti opalim jedanopalim jedan komentarjedan komentar imakomentar ima daima da budešda budeš 3budeš 3 dana3 dana offlinekad ti opalim jedanti opalim jedan komentaropalim jedan komentar imajedan komentar ima dakomentar ima da budešima da budeš 3da budeš 3 danabudeš 3 dana offlinekad ti opalim jedan komentarti opalim jedan komentar imaopalim jedan komentar ima dajedan komentar ima da budeškomentar ima da budeš 3ima da budeš 3 danada budeš 3 dana offline

Ako hoćeš da budeš srećan jedan dan-napij se. Ako hoćeš da budeš srećan nedelju dana-oženi se. Ako hoćeš da budeš srećan celog života-gaji cveće. -Indijska poslovica
ako-hoe-da-bude-srean-jedan-dannapij-se-ako-hoe-da-bude-srean-nedelju-danaoeni-se-ako-hoe-da-bude-srean-celog-ivotagaji-cvee
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...
kad-pomisli-da-debelaseti-se-da-moes-biti-jo-debljakad-pomisli-da-runaseti-se-da-ima-i-runijihkad-misli-da-sve-izgubila-seti
Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu