‎Kad ti je stvarno stalo do nekoga,njegove greške ne menjaju tvoja osećanja,jer razum se naljuti-ali srcu je i dalje stalo.


kad-ti-stvarno-stalo-do-nekoganjegove-greke-ne-menjaju-tvoja-oseanjajer-razum-se-naljutiali-srcu-i-dalje-stalo
Đorđe balašević‎kadtistvarnostalodonekoganjegovegrekenemenjajutvojaosećanjajerrazumsenaljutialisrcudaljestalo‎kad titi jeje stvarnostvarno stalostalo dogreške nene menjajumenjaju tvojarazum sesrcu jei daljedalje stalo‎kad ti jeti je stvarnoje stvarno stalostvarno stalo dogreške ne menjajune menjaju tvojasrcu je ije i daljei dalje stalo‎kad ti je stvarnoti je stvarno staloje stvarno stalo dogreške ne menjaju tvojasrcu je i daljeje i dalje stalo‎kad ti je stvarno staloti je stvarno stalo dosrcu je i dalje stalo

Kad ti je stvarno stalo do nekoga, njegove greške ne menjaju tvoje osećaje, jer razum se naljuti – ali srcu je i dalje stalo…
kad-ti-stvarno-stalo-do-nekoga-njegove-greke-ne-menjaju-tvoje-oseaje-jer-razum-se-naljuti-ali-srcu-i-dalje-stalo
Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.
ljudi-kau-da-su-dobro-ak-i-kada-nisu-jer-im-teko-pronai-nekoga-kome-stalo-da-uje-kako-se-stvarno-oseaju
Kad ti je do nekog stalo, pamtis sve sto ti kaze.
kad-ti-do-nekog-stalo-pamtis-sve-sto-ti-kaze
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne železnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eleznika-stanica
Naš život je stalno putovanje, od rođenja do smrti. Okolina se menja, ljudi se menjaju, potrebe se menjaju, ali voz i dalje ide. Život je voz, a ne želježnička stanica. -Paulo Koeljo
na-ivot-stalno-putovanje-od-roenja-do-smrti-okolina-se-menja-ljudi-se-menjaju-potrebe-se-menjaju-ali-voz-i-dalje-ide-ivot-voz-a-ne-eljeka-stanica
Srećni ljudi su neuspešni jer su tako zadovoljni sobom da im više nije stalo. -Agata Kristi
sre-ljudi-su-neuspe-jer-su-tako-zadovoljni-sobom-da-im-vie-nije-stalo