Kad u prepunom autobusu čujete pesmu ko te ima, taj te nema proverite gde vam je novčanik… xD


kad-u-prepunom-autobusu-ujete-pesmu-ko-te-ima-taj-te-nema-proverite-gde-vam-novanik-xd
kadprepunomautobusučujetepesmukoteimatajnemaproveritegdevamnovčanik…xdkad uu prepunomprepunom autobusuautobusu čujetečujete pesmupesmu koko tete imataj tete nemanema proveriteproverite gdegde vamvam jeje novčanik…novčanik… xdkad u prepunomu prepunom autobusuprepunom autobusu čujeteautobusu čujete pesmučujete pesmu kopesmu ko teko te imataj te nemate nema proveritenema proverite gdeproverite gde vamgde vam jevam je novčanik…je novčanik… xdkad u prepunom autobusuu prepunom autobusu čujeteprepunom autobusu čujete pesmuautobusu čujete pesmu kočujete pesmu ko tepesmu ko te imataj te nema proveritete nema proverite gdenema proverite gde vamproverite gde vam jegde vam je novčanik…vam je novčanik… xdkad u prepunom autobusu čujeteu prepunom autobusu čujete pesmuprepunom autobusu čujete pesmu koautobusu čujete pesmu ko tečujete pesmu ko te imataj te nema proverite gdete nema proverite gde vamnema proverite gde vam jeproverite gde vam je novčanik…gde vam je novčanik… xd

Kad u prepunom kaficu cujete pesmu  Ko te ima taj te nema, proverite gde vam je novcanik… :D :D ha, ha, haaa..
kad-u-prepunom-kaficu-cujete-pesmu-ko-te-ima-taj-te-nema-proverite-gde-vam-novcanik-d-d-ha-ha-haaa
Ko te ima,taj te nema,ko te nema taj te smaraa
ko-te-imataj-te-nemako-te-nema-taj-te-smaraa
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Ja sam, kao što vidite i čujete, ostao Srbin i preko mora, gde se ispitivanjima bavim. To isto treba da budete i vi i da svojim znanjem i radom podižete slavu srpstva u svetu. -Nikola Tesla
ja-sam-kao-to-vidite-i-ujete-ostao-srbin-i-preko-mora-gde-se-ispitivanjima-bavim-to-isto-treba-da-budete-i-vi-i-da-svojim-znanjem-i-radom-podiete
Onaj osecaj kad ne mozete da nadjete pesmu koja vam odgovara u odredjenom trenutku…..
onaj-osecaj-kad-ne-mozete-da-nadjete-pesmu-koja-vam-odgovara-u-odredjenom-trenutku