Kad u prepunom kaficu cujete pesmu  Ko te ima taj te nema, proverite gde vam je novcanik… :D :D ha, ha, haaa..


kad-u-prepunom-kaficu-cujete-pesmu-ko-te-ima-taj-te-nema-proverite-gde-vam-novcanik-d-d-ha-ha-haaa
kadprepunomkaficucujetepesmukoteimatajnemaproveritegdevamnovcanik…hahaaakad uu prepunomprepunom kaficukaficu cujetecujete pesmupesmukoko tete imaima tajtaj tete nemaproverite gdegde vamvam jeje novcanik…d hakad u prepunomu prepunom kaficuprepunom kaficu cujetekaficu cujete pesmucujete pesmupesmu koko teko te imate ima tajima taj tetaj te nemaproverite gde vamgde vam jevam je novcanik…kad u prepunom kaficuu prepunom kaficu cujeteprepunom kaficu cujete pesmukaficu cujete pesmucujete pesmu kopesmu ko teko te imako te ima tajte ima taj teima taj te nemaproverite gde vam jegde vam je novcanik…kad u prepunom kaficu cujeteu prepunom kaficu cujete pesmuprepunom kaficu cujete pesmukaficu cujete pesmu kocujete pesmu ko tepesmu ko te imako te ima tajko te ima taj tete ima taj te nemaproverite gde vam je novcanik…

Kad u prepunom autobusu čujete pesmu ko te ima, taj te nema proverite gde vam je novčanik… xD
kad-u-prepunom-autobusu-ujete-pesmu-ko-te-ima-taj-te-nema-proverite-gde-vam-novanik-xd
Ko te ima,taj te nema,ko te nema taj te smaraa
ko-te-imataj-te-nemako-te-nema-taj-te-smaraa
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Onaj osecaj kad ne mozete da nadjete pesmu koja vam odgovara u odredjenom trenutku…..
onaj-osecaj-kad-ne-mozete-da-nadjete-pesmu-koja-vam-odgovara-u-odredjenom-trenutku
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini
Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste