Kad u zemlji postoji red, beda i poniženje su sramota. Kada u zemlji vlada nered, onda su bogastvo i ugled sramota.


kad-u-zemlji-postoji-red-beda-i-ponienje-su-sramota-kada-u-zemlji-vlada-nered-onda-su-bogastvo-i-ugled-sramota
konfučijekadzemljipostojiredbedaponiženjesusramotakadavladaneredondabogastvougledkad uu zemljizemlji postojipostoji redbeda ii poniženjeponiženje susu sramotakada uu zemljizemlji vladavlada neredonda susu bogastvobogastvo ii ugledugled sramotakad u zemljiu zemlji postojizemlji postoji redbeda i poniženjei poniženje suponiženje su sramotakada u zemljiu zemlji vladazemlji vlada neredonda su bogastvosu bogastvo ibogastvo i ugledi ugled sramotakad u zemlji postojiu zemlji postoji redbeda i poniženje sui poniženje su sramotakada u zemlji vladau zemlji vlada neredonda su bogastvo isu bogastvo i ugledbogastvo i ugled sramotakad u zemlji postoji redbeda i poniženje su sramotakada u zemlji vlada neredonda su bogastvo i ugledsu bogastvo i ugled sramota

Nije sramota ne znati, sramota je neznati.
nije-sramota-ne-znati-sramota-neznati