Kad udarite dijete, nastojte da to bude u bijesu, čak i po cijenu da ga osakatite. Hladnokrvni udarac niti se može, niti bi se smio oprostiti.


kad-udarite-dijete-nastojte-da-to-bude-u-bijesu-ak-i-po-cijenu-da-ga-osakatite-hladnokrvni-udarac-niti-se-moe-niti-bi-se-smio-oprostiti
bernard shawkadudaritedijetenastojtedatobudebijesučakpocijenugaosakatitehladnokrvniudaracnitisemožebismiooprostitikad udariteudarite dijetenastojte dabude uu bijesučak ii popo cijenucijenu dada gaga osakatitehladnokrvni udaracudarac nitiniti sese moženiti bibi sese smiosmio oprostitikad udarite dijeteda to budebude u bijesučak i poi po cijenupo cijenu dacijenu da gada ga osakatitehladnokrvni udarac nitiudarac niti seniti se moženiti bi sebi se smiose smio oprostitinastojte da to budeda to bude učak i po cijenui po cijenu dapo cijenu da gacijenu da ga osakatitehladnokrvni udarac niti seudarac niti se moženiti bi se smiobi se smio oprostitinastojte da to bude uda to bude u bijesučak i po cijenu dai po cijenu da gapo cijenu da ga osakatitehladnokrvni udarac niti se moženiti bi se smio oprostiti

Muškarac je star kad ženu više niti može da nosi na rukama niti da je upropasti. -Sasha Guitry
mukarac-star-kad-enu-vie-niti-moe-da-nosi-na-rukama-niti-da-upropasti
Vrijeme nazivamo životnim saputnikom, koji niti mnogo koristi niti išta može naškoditi. -Naguib Mahfouz
vrijeme-nazivamo-ivotnim-saputnikom-koji-niti-mnogo-koristi-niti-i-moe-nakoditi
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicija -Albert Ajnštajn
najvanije-za-naunika-nisu-njegove-diplome-niti-broj-godina-njegovog-naunog-rada-pa-niti-iskustvo-nego-posve-jednostavno-njegova-intuicija
Nevidljive niti povezuju one koje je sudbina rešila da poveže … Bez obzira na vreme, mesto ili okolnosti, te niti mogu da se rastegnu ili zamrse, ali ...
nevidljive-niti-povezuju-one-koje-sudbina-reila-da-povee-bez-obzira-na-vreme-mesto-ili-okolnosti-te-niti-mogu-da-se-rastegnu-ili-zamrse-ali
Osim Boga, nikakva supstanca ne može postojati, niti se može zamisliti. -Baruh de Spinoza
osim-boga-nikakva-supstanca-ne-moe-postojati-niti-se-moe-zamisliti
Nema, niti može biti pravednog bogatstva. -Anton Čehov
nema-niti-moe-biti-pravednog-bogatstva