Kad vam filozof odgovori na postavljeno pitanje, više i sami ne razumete šta ste ga pitali.


kad-vam-filozof-odgovori-na-postavljeno-pitanje-vie-i-sami-ne-razumete-ste-ga-pitali
andre Židkadvamfilozofodgovorinapostavljenopitanjeviesaminerazumetetastegapitalikad vamvam filozoffilozof odgovoriodgovori nana postavljenopostavljeno pitanjeviše ii samisami nene razumeterazumete štašta steste gaga pitalikad vam filozofvam filozof odgovorifilozof odgovori naodgovori na postavljenona postavljeno pitanjeviše i samii sami nesami ne razumetene razumete štarazumete šta stešta ste gaste ga pitalikad vam filozof odgovorivam filozof odgovori nafilozof odgovori na postavljenoodgovori na postavljeno pitanjeviše i sami nei sami ne razumetesami ne razumete štane razumete šta sterazumete šta ste gašta ste ga pitalikad vam filozof odgovori navam filozof odgovori na postavljenofilozof odgovori na postavljeno pitanjeviše i sami ne razumetei sami ne razumete štasami ne razumete šta stene razumete šta ste garazumete šta ste ga pitali

Čovek uzima onoliko slobode koliki mu je kapacitet pluća. Morate sami da rizikujete i da to platite na razne načine. Naravno, mogu vam brojati do deset, ali ako ste pravi, ako ste rodjeni borac, ako ste žilavi, vi ćete ustati sa patosa i ponovo se vratiti u ring. Slobode, dakle, uzimate onoliko koliko vam treba i plaćate onu cenu na koju ste spremni.Cutanje je tacan odgovor na glupo postavljeno pitanje :)Važno je dopustiti nekim stvarima da odu, da nestanu. Pustiti ih i riješiti ih se. Ne očekujte da vam se vrate, da vam priznaju napore, otkriju da ste genijalac i shvate vašu ljubav. Zatvarajte krugove. Ne zbog ponosa ili oholosti, već zato što se to više ne uklapa u vaš život.U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo.Ako vam mnogo puta kažem da vas volim, je li to više ljubavi, ili je ista, jedna jedina? Ako svakoga jutra ponovo oktrijete da ste živi, je li to više života, ili je ovaj, jedan jedini?Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.