Kad vidiš da mlad čovek stremi u nebo, uhvati ga za nogu i svuci na zemlju.


kad-vidi-da-mlad-ovek-stremi-u-nebo-uhvati-ga-za-nogu-i-svuci-na-zemlju
meša selimovićkadvididamladčovekstreminebouhvatigazanogusvucinazemljukad vidišvidiš dada mladmlad čovekčovek stremistremi uu nebouhvati gaga zaza nogunogu ii svucisvuci nana zemljukad vidiš davidiš da mladda mlad čovekmlad čovek stremičovek stremi ustremi u nebouhvati ga zaga za noguza nogu inogu i svucii svuci nasvuci na zemljukad vidiš da mladvidiš da mlad čovekda mlad čovek stremimlad čovek stremi učovek stremi u nebouhvati ga za noguga za nogu iza nogu i svucinogu i svuci nai svuci na zemljukad vidiš da mlad čovekvidiš da mlad čovek stremida mlad čovek stremi umlad čovek stremi u nebouhvati ga za nogu iga za nogu i svuciza nogu i svuci nanogu i svuci na zemlju

Ono što je izraslo iz zemlje vraća se opet u zemlju, a ono što je niklo iz nebeskog semena, vraća se u nebo. -Euripid
ono-to-izraslo-iz-zemlje-vraa-se-opet-u-zemlju-a-ono-to-niklo-iz-nebeskog-semena-vraa-se-u-nebo
Mnogo je vremena potrebno da bi čovek postao mlad. -Pablo Pikaso
mnogo-vremena-potrebno-da-bi-ovek-postao-mlad
Putovanje dok je čovek mlad jeste jedan vid edukacije, a kada je star, onda prerasta u iskustvo. -Fransis Bejkon
putovanje-dok-ovek-mlad-jeste-jedan-vid-edukacije-a-kada-star-onda-prerasta-u-iskustvo
Kad, dakle, vidiš nekoga da se drugome klanja i ulaguje protiv svog uverenja, za toga sasvim otvoreno govori da nije slobodan. -Epiktet
kad-dakle-vidi-nekoga-da-se-drugome-klanja-i-ulaguje-protiv-svog-uverenja-za-toga-sasvim-otvoreno-govori-da-nije-slobodan