Kad je volja spremna, noge su lagane.


kad-volja-spremna-noge-su-lagane
italijanske poslovicekadvoljaspremnanogesulaganekad jeje voljavolja spremnanoge susu laganekad je voljaje volja spremnanoge su laganekad je volja spremna

Pederska je tuga pregolema, guza spremna a parade nema… :)))))
pederska-tuga-pregolema-guza-spremna-a-parade-nema
Znala je pouzdano šta je njen životni san i bila je spremna na sve da bi ga ostvarila. -Paulo Koeljo
znala-pouzdano-njen-ivotni-san-i-bila-spremna-na-sve-da-bi-ga-ostvarila
Volja za pobedom je važna, ali volja za pripremom je vitalna. -Džo Paterno
volja-za-pobedom-vana-ali-volja-za-pripremom-vitalna