Kad zaboraviš šta je pamet saznat ćeš šta je ljubav. ♥


kad-zaboravi-pamet-saznat-e-ljubav
kadzaboravitapametsaznatćeljubavkad zaboravišzaboraviš štaje pametpamet saznatsaznat ćešje ljubavkad zaboraviš štazaboraviš šta ješta je pametje pamet saznatpamet saznat ćešsaznat ćeš štašta je ljubavkad zaboraviš šta jezaboraviš šta je pametšta je pamet saznatje pamet saznat ćešpamet saznat ćeš štasaznat ćeš šta jećeš šta je ljubavkad zaboraviš šta je pametzaboraviš šta je pamet saznatšta je pamet saznat ćešje pamet saznat ćeš štapamet saznat ćeš šta jesaznat ćeš šta je ljubav

Kad ne znaš šta da radiš ti udaraj glavom o zid,jednom ćeš biti u pravu.
kad-ne-zna-da-radi-ti-udaraj-glavom-o-zidjednom-e-biti-u-pravu
Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. -Otac Tadej
ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo