Kad zaćutim, okrenem se i odem, to ne znači da si ti pobedio, to znači da više nisi vredan mog vremena.


kad-zautim-okrenem-se-i-odem-to-ne-znai-da-ti-pobedio-to-znai-da-vie-nisi-vredan-mog-vremena
Čarls bukovskikadzaćutimokrenemseodemtoneznačidatipobediovienisivredanmogvremenakad zaćutimokrenem sese ii odemne značiznači dada sisi titi pobedioznači dada viševiše nisinisi vredanvredan mogmog vremenaokrenem se ise i odemne znači daznači da sida si tisi ti pobedioznači da višeda više nisiviše nisi vredannisi vredan mogvredan mog vremenaokrenem se i odemne znači da siznači da si tida si ti pobedioznači da više nisida više nisi vredanviše nisi vredan mognisi vredan mog vremenane znači da si tiznači da si ti pobedioznači da više nisi vredanda više nisi vredan mogviše nisi vredan mog vremena

Posle nekog vremena naučiš da ljubav ne znači oslanjanje, a društvo ne znači bezbednost, i počneš da učiš da poljupci nisu ugovori i da pokloni nisu obe ...
posle-nekog-vremena-naui-da-ljubav-ne-znai-oslanjanje-a-drutvo-ne-znai-bezbednost-i-pone-da-ui-da-poljupci-nisu-ugovori-i-da-pokloni-nisu-obe
Prijateljstvo nije nešto što učiš u školi. Međutim, ukoliko nisi naučio šta prijateljstvo znači, onda stvarno nisi ništa naučio. -Muhamed Ali
prijateljstvo-nije-neto-to-ui-u-koli-meutim-ukoliko-nisi-nauio-prijateljstvo-znai-onda-stvarno-nisi-nauio
Nenasilje ne znači pokoriti se volji onoga koji ti nanosi zlo, već znači odmeriti se celom svojom dušom sa voljom tiranina. -Mahatma Gandi
nenasilje-ne-znai-pokoriti-se-volji-onoga-koji-ti-nanosi-zlo-ve-znai-odmeriti-se-celom-svojom-om-voljom-tiranina
Samo zato što te neko ne voli onako kako bi ti želeo ne znači da nisi voljen celim njegovim bićem. -Gabrijel Garsija Markes
samo-zato-to-te-neko-ne-voli-onako-kako-bi-ti-eleo-ne-znai-da-nisi-voljen-celim-njegovim-biem