Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem tone do dna. Tako je to i kada čovek ima neki cilj, neku nameru.


kada-baci-u-vodu-kamen-on-najbrim-putem-tone-do-dna-tako-to-i-kada-ovek-ima-neki-cilj-neku-nameru
herman hesekadabacivodukamenonnajbržimputemtonedodnatakotokadačovekimanekiciljnekunamerukada bacišbaciš uu voduvodu kamenon najbržimnajbržim putemputem tonetone dodo dnatako jei kadakada čovekčovek imaima nekineki ciljneku namerukada baciš ubaciš u voduu vodu kamenon najbržim putemnajbržim putem toneputem tone dotone do dnaje to ii kada čovekkada čovek imačovek ima nekiima neki ciljkada baciš u vodubaciš u vodu kamenon najbržim putem tonenajbržim putem tone doputem tone do dnatako je to ije to i kadai kada čovek imakada čovek ima nekičovek ima neki ciljkada baciš u vodu kamenon najbržim putem tone donajbržim putem tone do dnatako je to i kadaje to i kada čoveki kada čovek ima nekikada čovek ima neki cilj

Kada ne znaš kojim putem poći, pođi putem srca.
kada-ne-zna-kojim-putem-poi-poi-putem-srca
Kada dotaknete vodu u reci, ono što ste dotakli je zadnje od onoga što je prošlo i prvo od onoga što će doći. Tako je i sa sadašnjosti. -Leonardo da Vinči
kada-dotaknete-vodu-u-reci-ono-to-ste-dotakli-zadnje-od-onoga-to-prolo-i-prvo-od-onoga-to-e-doi-tako-i-sadanjosti
Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gadjaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj. -Fjodor Dostojevski
ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gadja-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj
Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gaa-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj
Kada čovek ima 21 godinu mnoge stvari izgledaju čvrste, stabilne, nepromenjive. -Orson Vels
kada-ovek-ima-21-godinu-mnoge-stvari-izgledaju-vrste-stabilne-nepromenjive