Kada bi mladost znala, kada bi starost mogla!


kada-bi-mladost-znala-kada-bi-starost-mogla
sigmund frojdkadabimladostznalakadastarostmoglakada bibi mladostmladost znalakada bibi staroststarost moglakada bi mladostbi mladost znalakada bi starostbi starost moglakada bi mladost znalakada bi starost mogla

Nemoj da te pita starost gde ti je bila mladost. -Srpske poslovice
nemoj-da-te-pita-starost-gde-ti-bila-mladost
Četrdesete su starost mladih godina. Pedesete su mladost starih godina. -Viktor Igo
etrdesete-su-starost-mladih-godina-pedesete-su-mladost-starih-godina
Lepota liči na letnje plodove koji se lako kvare i ne mogu da traju. Zbog nje mladost postaje raspojasana, a starost pomalo stidna. -Fransis Bejkon
lepota-lii-na-letnje-plodove-koji-se-lako-kvare-i-ne-mogu-da-traju-zbog-nje-mladost-postaje-raspojasana-a-starost-pomalo-stidna
Muškarac ima detinjstvo, mladost i starost, a žena do kraja ostane dete i, kao dete, sve smatra igračkom. -Jovan Dučić
mukarac-ima-detinjstvo-mladost-i-starost-a-ena-do-kraja-ostane-dete-i-kao-dete-sve-smatra-igrakom