Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet.


kada-bi-svaki-ovek-voleo-sve-ljude-tada-bi-svaki-pojedinano-posedovao-svet
fridrih Šilerkadabisvakičovekvoleosveljudetadapojedinačnoposedovaosvetkada bibi svakisvaki čovekčovek voleovoleo svesve ljudetada bibi svakisvaki pojedinačnopojedinačno posedovaoposedovao svetkada bi svakibi svaki čoveksvaki čovek voleočovek voleo svevoleo sve ljudetada bi svakibi svaki pojedinačnosvaki pojedinačno posedovaopojedinačno posedovao svetkada bi svaki čovekbi svaki čovek voleosvaki čovek voleo svečovek voleo sve ljudetada bi svaki pojedinačnobi svaki pojedinačno posedovaosvaki pojedinačno posedovao svetkada bi svaki čovek voleobi svaki čovek voleo svesvaki čovek voleo sve ljudetada bi svaki pojedinačno posedovaobi svaki pojedinačno posedovao svet

Ako neki čovek tvrdi: ‘To je moje uverenje’, a izjava mu je dosledna istini, iz toga još ne sledi jednostran zaključak samo je ovo istina, a sve je ostalo zabluda’, jer istinu uviđaju samo mudraci, i to svaki pojedinačno, sam za sebe.Kada bi se nirnberški zakoni primijenili, tada bi svaki američki predsjednik nakon Drugog svjetskog rata trebao biti obješen.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću.Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...