Kada bi svaki čovek voleo sve ljude, tada bi svaki pojedinačno posedovao svet.


kada-bi-svaki-ovek-voleo-sve-ljude-tada-bi-svaki-pojedinano-posedovao-svet
fridrih Šilerkadabisvakičovekvoleosveljudetadapojedinačnoposedovaosvetkada bibi svakisvaki čovekčovek voleovoleo svesve ljudetada bibi svakisvaki pojedinačnopojedinačno posedovaoposedovao svetkada bi svakibi svaki čoveksvaki čovek voleočovek voleo svevoleo sve ljudetada bi svakibi svaki pojedinačnosvaki pojedinačno posedovaopojedinačno posedovao svetkada bi svaki čovekbi svaki čovek voleosvaki čovek voleo svečovek voleo sve ljudetada bi svaki pojedinačnobi svaki pojedinačno posedovaosvaki pojedinačno posedovao svetkada bi svaki čovek voleobi svaki čovek voleo svesvaki čovek voleo sve ljudetada bi svaki pojedinačno posedovaobi svaki pojedinačno posedovao svet

Kada bi se nirnberški zakoni primijenili, tada bi svaki američki predsjednik nakon Drugog svjetskog rata trebao biti obješen. -Noam Čomski
kada-bi-se-nirnberki-zakoni-primijenili-tada-bi-svaki-ameriki-predsjednik-nakon-drugog-svjetskog-rata-trebao-biti-obje
Human čovek sigurno će se odlikovati vrlinom junaštva. Ipak, svaki hrabar čovek treba da se odlikuje humanošću. -Konfučije
human-ovek-sigurno-e-se-odlikovati-vrlinom-junatva-ipak-svaki-hrabar-ovek-treba-da-se-odlikuje-humanou
Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja. -Monteskje
iskustvo-oduvek-pokazivalo-da-svaki-ovek-koji-ima-vlast-u-rukama-ima-i-predispozicije-da-zloupotrebi-on-e-ii-toliko-daleko-sve-dok-ne-naleti-na
Naučio sam da je svaka žurba uzaludna i svaki nemir jalov; svejedno se dočeka sve, svejedno se otkrije smisao ili besmisao svega. Svejedno čovek obiđe ?...
nauio-sam-da-svaka-urba-uzaludna-i-svaki-nemir-jalov-svejedno-se-doeka-sve-svejedno-se-otkrije-smisao-ili-besmisao-svega-svejedno-ovek-obie