Kada bi svako od nas bio covek, onda bi i svaki kamen bio dragulj


kada-bi-svako-od-nas-bio-covek-onda-bi-i-svaki-kamen-bio-dragulj
kadabisvakoodnasbiocovekondasvakikamendraguljkada bibi svakosvako odod nasnas biobio covekonda bibi ii svakisvaki kamenkamen biobio draguljkada bi svakobi svako odsvako od nasod nas bionas bio covekonda bi ibi i svakii svaki kamensvaki kamen biokamen bio draguljkada bi svako odbi svako od nassvako od nas biood nas bio covekonda bi i svakibi i svaki kameni svaki kamen biosvaki kamen bio draguljkada bi svako od nasbi svako od nas biosvako od nas bio covekonda bi i svaki kamenbi i svaki kamen bioi svaki kamen bio dragulj

Ako postoji bog, onda je prijeko potrebno da je on pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-prijeko-potrebno-da-on-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Ako postoji Bog, onda je preko potrebno da on bude pravedan, jer ako to ne bi bio, bio bi gori i nesavršeniji od svih bića. -Monteskje
ako-postoji-bog-onda-preko-potrebno-da-on-bude-pravedan-jer-ako-to-ne-bi-bio-bio-bi-gori-i-nesavreniji-od-svih-bia
Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti. -Ivan Turgenjev
ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan. -Matija Bećković
ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan