Kada bi sve postojeće stvari postale dim, tada bismo ih nosnicama raspoznavali.


kada-bi-sve-postojee-stvari-postale-dim-tada-bismo-ih-nosnicama-raspoznavali
heraklitkadabisvepostojećestvaripostaledimtadabismoihnosnicamaraspoznavalikada bibi svesve postojećepostojeće stvaristvari postalepostale dimtada bismobismo ihih nosnicamanosnicama raspoznavalikada bi svebi sve postojećesve postojeće stvaripostojeće stvari postalestvari postale dimtada bismo ihbismo ih nosnicamaih nosnicama raspoznavalikada bi sve postojećebi sve postojeće stvarisve postojeće stvari postalepostojeće stvari postale dimtada bismo ih nosnicamabismo ih nosnicama raspoznavalikada bi sve postojeće stvaribi sve postojeće stvari postalesve postojeće stvari postale dimtada bismo ih nosnicama raspoznavali

Kada bismo učinili sve stvari koje smo u stanju učiniti – zadivili bismo sami sebe. -Tomas Edison
kada-bismo-uinili-sve-stvari-koje-smo-u-stanju-uiniti-zadivili-bismo-sami-sebe
U ljubavi iskustvo ništa ne znači. U stvari, kad skupimo toliko iskustva da bismo mogli da budemo savršeni ljubavnici, tada smo već previše stari da bismo se mogli njime koristiti. -Alfred Hičkok
u-ljubavi-iskustvo-ne-znai-u-stvari-kad-skupimo-toliko-iskustva-da-bismo-mogli-da-budemo-savreni-ljubavnici-tada-smo-ve-previe-stari-da-bismo-se
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem pre nego druge zločine. -Onore De Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-pre-nego-druge-zloine
Kada bismo znali strahotu i težinu laži, progonili bismo je ognjem prije nego druge zločine. -Onore de Balzak
kada-bismo-znali-strahotu-i-teinu-i-progonili-bismo-ognjem-prije-nego-druge-zloine
Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili