Kada bi sve štamparije odlučile da ne štampaju ništa što bi uvredilo nekoga drugog - malo bi se stvari ikada odštampalo.


kada-bi-sve-tamparije-odluile-da-ne-tampaju-to-bi-uvredilo-nekoga-drugog-malo-bi-se-stvari-ikada-odtampalo
bendžamin frenklinkadabisvetamparijeodlučiledanetampajunitatouvredilonekogadrugogmalosestvariikadaodtampalokada bibi svesve štampariještamparije odlučileodlučile dada nene štampajuštampaju ništaništa štošto bibi uvredilouvredilo nekoganekoga drugogdrugogmalomalo bibi sese stvaristvari ikadaikada odštampalokada bi svebi sve štamparijesve štamparije odlučileštamparije odlučile daodlučile da neda ne štampajune štampaju ništaštampaju ništa štoništa što bišto bi uvredilobi uvredilo nekogauvredilo nekoga drugognekoga drugogmalo bimalo bi sebi se stvarise stvari ikadastvari ikada odštampalokada bi sve štamparijebi sve štamparije odlučilesve štamparije odlučile daštamparije odlučile da neodlučile da ne štampajuda ne štampaju ništane štampaju ništa štoštampaju ništa što biništa što bi uvredilošto bi uvredilo nekogabi uvredilo nekoga drugoguvredilo nekoga drugogmalo bi semalo bi se stvaribi se stvari ikadase stvari ikada odštampalokada bi sve štamparije odlučilebi sve štamparije odlučile dasve štamparije odlučile da neštamparije odlučile da ne štampajuodlučile da ne štampaju ništada ne štampaju ništa štone štampaju ništa što bištampaju ništa što bi uvrediloništa što bi uvredilo nekogašto bi uvredilo nekoga drugogbi uvredilo nekoga drugogmalo bi se stvarimalo bi se stvari ikadabi se stvari ikada odštampalo

Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao
Kada bi na zemlji sve bilo razumno, ništa se ne bi dogodilo.
kada-bi-na-zemlji-sve-bilo-razumno-se-ne-bi-dogodilo
Kada bi sve postojeće stvari postale dim, tada bismo ih nosnicama raspoznavali. -Heraklit
kada-bi-sve-postojee-stvari-postale-dim-tada-bismo-ih-nosnicama-raspoznavali