Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom.


kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom
galileo galilejkadabihmogaoopetpočetisvojestudijeslediosavetplatonapočeomatematikomkada bihbih mogaomogao opetopet početipočeti svojesvoje studijesledio bihbih savetsavet platonaplatona ii počeopočeo sasa matematikomkada bih mogaobih mogao opetmogao opet početiopet početi svojepočeti svoje studijesledio bih savetbih savet platonasavet platona iplatona i počeoi počeo sapočeo sa matematikomkada bih mogao opetbih mogao opet početimogao opet početi svojeopet početi svoje studijesledio bih savet platonabih savet platona isavet platona i počeoplatona i počeo sai počeo sa matematikomkada bih mogao opet početibih mogao opet početi svojemogao opet početi svoje studijesledio bih savet platona ibih savet platona i počeosavet platona i počeo saplatona i počeo sa matematikom

Počeo sam revoluciju sa 82 čovjeka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uvjerenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate vjeru i plan djelovanja. -Fidel Kastro
poeo-sam-revoluciju-82-ovjeka-kada-bih-to-morao-opet-uraditi-poeo-bih-1015-ljudi-i-potpunim-uvjerenjem-nije-bitno-kako-ste-mali-ukoliko-imate
Počeo sam revoluciju sa 82 čoveka. Kada bih to morao opet uraditi počeo bih je sa 10-15 ljudi i sa potpunim uverenjem. Nije bitno kako ste mali ukoliko imate veru i plan delovanja. -Fidel Kastro
poeo-sam-revoluciju-82-oveka-kada-bih-to-morao-opet-uraditi-poeo-bih-1015-ljudi-i-potpunim-uverenjem-nije-bitno-kako-ste-mali-ukoliko-imate-veru-i
Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti. -Franc Kafka
ene-imaju-veliku-mo-kad-bih-nekoliko-ena-koje-poznajem-mogao-nagovoriti-da-zajedno-rade-u-moju-korist-mogao-bih-uspjeti
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim